Realizáciu projektu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.